کنسرت رضا شیری در تهران

کنسرت رضا شیری در تهران
رضا شیری: بهمن ‌ماه به روی صحنه خواهم رفت/ انتشار آلبوم در زمستان