رضا شیری: بهمن ‌ماه به روی صحنه خواهم رفت/ انتشار آلبوم در زمستان