آلبوم جدید گروه امو به نام آروم منتشر شد

محصولی جدید از شرکت فرهنگی هنری نوای نی لبک شرقی

اطلاعات بیشتر

برای رزرو این جایگاه کلیک کنید

شرکت های برگزار کننده کنسرت

 

 برای برگزاری کنسرت کلیک کنید

http://pars-concert.ir/wp-content/uploads/2015/01/234342.jpg

http://pars-concert.ir/wp-content/uploads/2015/01/2342423.jpg

http://pars-concert.ir/wp-content/uploads/2015/01/url.jpg

http://pars-concert.ir/wp-content/uploads/2015/01/5416816.jpg

http://pars-concert.ir/wp-content/uploads/2015/02/png3.png

http://pars-concert.ir/wp-content/uploads/2015/02/baner0.jpg

http://pars-concert.ir/wp-content/uploads/2015/05/hasht-behe.jpg

"http://pars-concert.ir/wp-content/uploads/2015/01/Arm1.jpg

http://pars-concert.ir/wp-content/uploads/2015/04/rmos3boe.jpg

 برای ثبت اطلاعات : شماره مجوز + نام شرکت + نام و نام خانوادگی مدیر + لوگو (پسوند jpg یا gif  یا png) +آدرس + شماره تماس + ایمیل . را به ایمیل

info@pars-concert.ir ارسال نمایید.