کنسرت گروه سون در بندر عباس

تصویر ندارد

پارس کنسرت : گروه سون بعد از اجرای جشنواره فجر در تهران ٬ ۷ اسفند ۱۳۹۳ در تالار آوینی بندر عباس به اجرا خواهد پرداخت.       قیمت بلیت :  ۴۰.۰۰۰- ۵۰.۰۰۰- ۵۵.۰۰۰-۶۰.۰۰۰-۷۰.۰۰۰- ۸۰.۰۰۰ تاریخ : ۷ اسفند ۱۳۹۳ مکان : سالن آوینی بندر عباس ساعت اجرا : ۱۹:۰۰ و ۲۱:۳۰ خرید بلیت    …