شیراز نیز میزبان سی امین جشنواره موسیقی فجر شد

تصویر ندارد

سی‌امین جشنواره موسیقی فجر همزمان با تهران در شهر شیراز برگزار می‌شود که طی آن سراج با گروه بیدل و علی قمصری، محمد معتمدی و بردیا کیارس شیپور صلح را در شهر شیراز به اجرا می‌گذارند. به گزارش ستاد خبری سی‌امین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، شهر شیراز با ۱۳ اجرا از جمله اجرای گروه شیپور …