کنسرت سیروان در تهران تمدید شد | سیروان در اراک

تصویر ندارد

پارس کنسرت : به دلیل استقبال بالای هواداران ، کنسرت سیروان در تهران در تاریخ 7 بهمن در دو سانس تمدید شد . همچنین سیروان 30 دی و 1 بهمن در سالن ستارگان اراک به همراه گروهش روی صحنه می رود. قیمت بلیت ها 350,000 450,000 550,000 650,000 700,000 750,000 850,000 900,000 950,000 1,000,000 1,100,000