بنیامین هفته عشق را در مازندران اجرا می کند

تصویر ندارد

پارس کنسرت : بنیامین بهادری در 25دی ماه و اوایل بهمن  در سه کنسرت مهمان مازندرانی ها خواهد بود . وی در 25 دی در سالن شهید صدر رامسر و 2 و 3 بهمن  در سالن سینما سپهر ساری به اجرا می پردازد. وی در صفحه اینستاگرام خود درباره این کنسرت ها چنین گفته است …