کنسرت سعيد نقي اي به نفع کودکان سرطانی برگزار می شود

تصویر ندارد

پارس کنسرت : سعید نقی ای خواننده جوان پاپ چهارشنبه 24 دی ماه در سالن آمفي تئاتر موسسه خيريه محک به نفع کودکان سرطانی روی صحنه می رود . سالن آمفي تئاتر محک از 5 بخش اصلی تشکیل شده که دارای جایگاه بالکن نیز می باشد. (3 ردیف) . گفتنی است تمام درآمد این کنسرت …