دی ۵, ۱۳۹۵ کد خبر: 4234

کنسرت تهران

کنسرت آقای سماع در تهران


پارس کنسرت : کنسرت آقای سماع در تهران برگزار می شود .

«آقای سماع» یعنی کسی که در لحظه زندگی میکند کاشف جهان نیست، تماشاگر است، پیچیده نیست، ساده است.
کنسرت آقای سماع / متفاوت در دیدار و شنیدار / حضور در لحظه
http://pars-concert.ir/wp-content/uploads/2016/12/photo_2016-12-25_05-08-31.jpg


نظرات غیرفعال می باشد